Van der Linde Architecten
Van der Linde Architecten
Van der Linde Architecten
Van der Linde Architecten

Holtewert-Zuid te Coevorden nieuw woongebied met ruimte voor grootschalige detailhandel.

 

Winkels en woningen Holwert-Zuid

Het is een fascinerend verhaal. Hoe een ernstig vervuild industrieterrein werd gesaneerd en getransformeerd in een nieuw woongebied met ruimte voor grootschalige detailhandel. Het duurde meer dan tien jaar voordat de oplossingen voor de ernstige vervuilingen gevonden waren en het gebied opnieuw ingericht kon worden.

 

Het verpauperde bedrijventerrein Holwert-Zuid, groot ca. 3,5 hectare, gelegen tussen de Krimweg, Parallelweg en DSM-weg wordt door deze ontwikkeling nieuw leven ingeblazen als woon- en winkelgebied. Het is de bedoeling dat na uitvoering van de werkzaamheden Holwert-Zuid onderdeel gaat uitmaken van de binnenstad van Coevorden. Derhalve is de gehele aankleding en inrichting afgestemd op hetgeen ook in het centrum van de stad is toegepast. Het gebied is tevens gelegen binnen de oude grachtenstructuur van Coevorden. Op termijn zal d.m.v. een fiets en voetgangerstunnel onder het spoor de verbinding worden gelegd met het historische centrum van Coevorden. Het plan omvat in hoofdlijnen circa 7.000 m2 voor drie supermarkten en overige detailhandelsruimte, circa 210 parkeerplaatsen en zal ruimte bieden voor ongeveer 95 woningen en appartementen.

 

Opdrachtgever: Bouwfonds ontwikkeling i.s.m. Esprit projectontwikkling

Architect: Van der Linde Architecten